Cẩu chân đế, cần trục

CẨU CHÂN ĐẾ CĐ2

Sản phẩm Cẩu chân đế của Xí nghiệp cơ khí Quang Trung có khả năng nâng hạ tải trọng tới 250 tấn, tầm với lên tới 55m với móc chính và 61m vớ

Xem thêm

CẦN TRỤC 350 TẤN TẦU CÔN SƠN

Sản phẩm Cẩu chân đế của Xí nghiệp cơ khí Quang Trung có khả năng nâng hạ tải trọng tới 250 tấn, tầm với lên tới 55m với móc chính và 61m vớ

Xem thêm