Đèn chùm

ĐÈN LED PHA LÊ MS TF5124D-6

Công suất: 18W Số bóng: 6c

Xem thêm

ĐÈN LED PHA LÊ MS TF5124D-12+6

Công suất: 54W Số bóng: 18c

Xem thêm

ĐÈN LED PHA LÊ MS TF1082D-12+6

Công suất: 24W Số bóng: 18c

Xem thêm

ĐÈN LED PHA LÊ MS TF1082D-10+5

Công suất: 45W Số bóng: 15c

Xem thêm

ĐÈN LED PHA LÊ MS TF1082D-10

Công suất: 30W Số bóng: 10c

Xem thêm