Sản phẩm đúc

MÁY PHAY XỐP CNC

Bằng phần mềm hiện đại và các máy scan mẫu 2D, 3D tốt nhất, đơn vị đưa ra bản thiết kế khuôn mẫu đúc dạng 3D, sau đó thực hiện chuẩn xác các khu&

Xem thêm

CHẾ TẠO KHUÔN ĐÚC CNC

Bằng phần mềm hiện đại và các máy scan mẫu 2D, 3D tốt nhất, đơn vị đưa ra bản thiết kế khuôn mẫu đúc dạng 3D, sau đó thực hiện chuẩn xác các khu&

Xem thêm

CHẾ TẠO KHUÔN ĐÚC

Bằng phần mềm hiện đại và các máy scan mẫu 2D, 3D tốt nhất, đơn vị đưa ra bản thiết kế khuôn mẫu đúc dạng 3D, sau đó thực hiện chuẩn xác các khu&

Xem thêm